Biuletyn Informacji Publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Przetargi na nieruchomości

Lista przetargów na nieruchomości

Dostępne: 5 wyników ze wszystkich kategorii.

Najem lokalu 70,77m2 w Pływalni Rodzinnej

Data utworzenia: 2022-01-18

Status: Otwarty

Termin przetargu: 2022-02-03

Pływalnia Kameralna ul. Mazowiecka 39 C Białystok

Data utworzenia: 2021-08-06

Status: Otwarty

Termin przetargu: 2021-08-23

Dzierżawa części nieruchomości w OSW „Dojlidy” na usadowienie sauny mobilnej

Data utworzenia: 2021-12-28

Status: Otwarty

Termin przetargu: 2022-01-12

Najem po 0,5 m2 na trzech obiektach BOSiR

Data utworzenia: 2021-07-13

Status: Otwarty

Termin przetargu: 2021-07-28

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony