Biuletyn Informacji Publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Organizacja i przeprowadzanie imprezy „Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki"

Przedmiot zamówienia Organizacja i przeprowadzanie imprezy „Mityng Gwiazd na Rynku Kościuszki"
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia 2021/BZP 00102297/01
Termin składania ofert 2021-07-12
Kategoria Usługi
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu sekretariat@bosir.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony