Biuletyn Informacji Publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Modernizacja wejścia do recepcji Hotelu BOSiR

Przedmiot zamówienia Modernizacja wejścia do recepcji Hotelu BOSiR
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia RI.261.2.2022
Termin składania ofert 2022-01-31
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Damian Borowski nr tel. (85 676 80 62).

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej  dotyczącej wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Modernizacja wejścia do recepcji Hotelu BOSiR o przy ul. Michała Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku”.

Dokumenty do pobrania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony