Biuletyn Informacji Publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Modernizacja instalacji wentylacji mechanizacji wraz z wymianą central w budynku Lodowiska BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamówienia Modernizacja instalacji wentylacji mechanizacji wraz z wymianą central w budynku Lodowiska BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku w formule zaprojektuj i wybuduj.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia PZP.262.6.2021
Termin składania ofert 2021-11-16
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Anna Bernatowicz tel. 85 676 80 69

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do składania ofert do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane "Modernizacja instalacji wentylacji mechanizacji wraz z wymianą central w budynku Lodowiska BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku w formule zaprojektuj i wybuduj”. Załączniki znajdują się na stronie: http://miejskoaktywni.pl/s,powyzej-30000-euro,21.html#/modernizacja-instalacji-wentylacji-lodowiska-bosir-1924

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony